Výhody rekuperácie

Vyššia kvalita ovzdušia v interiéri

Kontrolované riadené vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu do obytnej zóny a zároveň odvetranie tých častí domu, kde vznikajú pachy a vlhkosť. Čerstvý vzduch je filtrovaný, takže je čistejší, ako pri vetraní oknami. Možné je použitie filtrov, ktoré zachytávajú pele, čo je dobrá správa pre alergikov. Neustála výmena vzduchu významne znižuje koncentrácie baktérií, plesní, radónu a iných škodlivín vo vzduchu, čím výrazne prispieva k väčšiemu komfortu a zdravšiemu prostrediu.

Zníženie spotreby energie  na vykurovanie. 

Vysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na kúrenie. Spotreba rekuperačnej jednotky je minimálna.

Zníženie hluku.

V domoch a bytoch so systémom rekuperácie už nie je potrebné otvárať okná. Dom je príjemne prevetraný pri zatvorených oknách. Hluk zostáva v exteriéri a Vy si môžete vychutnávať ticho a pohodu domova.

Kontrola vlhkosti

Neustále odvádzanie vzduchu v miestach, kde je vyššia vlhkosť, zabezpečí jej kontrolu. Je možné aj dopojenie senzorov vlhkosti. Už žiadne orosené okná, či plesne v dome. 

Zvýšenie bezpečnosti

Zatvorené okná znižujú riziko vniknutia nežiadúcich osôb do budovy. A možnosť vrátiť sa domov do vyvetraného priestoru napriek tomu, že okná boli počas Vašej neprítomnosti zatvorené, je na nezaplatenie.