O tepelných čerpadlách

Tepelné čerpadlá využívajú teplo z okolitého prostredia – zo zeme, zo spodnej vody, alebo zo vzduchu a počas celého roka poskytujú teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.  Tepelné čerpadlá sa tešia stále väčšiemu záujmu.  Každá domácnosť spotrebuje najväčšiu časť energie na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Vzhľadom na vysoké ceny vykurovacieho oleja a zemného plynu sú tepelné čerpadlá obzvlášť výhodnou alternatívou, najmä pre novostavby – ale aj ako obnova starých vykurovacích zariadení. Tepelné čerpadlá využívajú teplo z okolitého prostredia – zo zeme, zo spodnej vody, alebo zo vzduchu a počas celého roka poskytujú teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

Ako pracuje tepelné čerpadlo? 

Princíp je v podstate opačný ako pri chladničke, ktorej účelom je „vytvoriť zimu" vo vnútri. Von sa teplo odvádza cez chladič umiestnený na zadnej strane chladničky. Tepelné čerpadlo, naopak, odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému. Premena prebieha efektívnejšie vtedy, ak je rozdiel vstupnej a výstupnej teploty vykurovacieho systému čo najmenší.

Výhody tepelného čerpadla

Technologický pokrok mal za následok výrazné zlacnenie systémov, vďaka čomu sa návratnosť investície pri použití na rodinnom dome znížila na cca. 7-10 rokov. Pri využití v komerčných a priemyslových prevádzkach alebo pri nasadení v panelových a bytových domoch je návratnosť tepelného čerpadla rádovo niekoľko rokov. Vzhľadom ku každoročnému zdražovaniu energií o 5 a viacej % sa návratnosť tepelného čerpadla skracuje.

Tepelné čerpadlo má svoj prívod elektriny

Tepelné čerpadlo sa bežne napája na existujúci rozvod elektrickej energie (pokiaľ je dostačujúci, ak nie je, tak je nutné ho zvýšiť). Navyše všetci dodávatelia elektrickej energie ponúkajú špeciálne tarify pre tepelná čerpadlá, pri ktorých je cena elektrickej energie nižšia než u štandardných taríf. A na túto lacnejšiu energiu je napojený celý dom.


Výber správneho tepelného čerpadla je dôležitý

Inštalácia tepelného čerpadla do existujúceho systému je veľmi jednoduchá, ale výber správneho tepelného čerpadla je trochu zložitejší. Najprv je nutné vykonať zhodnotenie vykurovacej sústavy a výpočet tepelnej straty budovy. Na základe týchto informácií sa následne rozhodne ako veľké tepelné čerpadlo a s akou teplotou vykurovacej vody sa do domu nainštaluje.
spešná inštalácia, ktorá je podmienkou dobrej prevádzky, však nie je samozrejmosť. Vzhľadom na širokú ponuku technológií a možných technických riešení výsledky viac ako v iných prípadoch závisia od kvalitného projektu šitého na mieru. Nevyhnutnosťou sú skúsenosti, zodpovednosť a odborná zdatnosť dodávateľa. Zásadnou podmienkou je, aby bol vopred zrejmý rozsah a účel použitia. Napríklad požiadavka na zabezpečenie chladenia v letnom období sa ťažko realizuje dodatočne, ak s ňou projektant nepočíta už od začiatku spracovania návrhu.

Typy tepelných čerpadiel

V zásade sa dnes vyrábajú 3 typy tepelných čerpadiel. Ich označenie priamo súvisí s druhom média, z ktorého získavajú zdrojovú energiu. Používané systémy sú teda:

Vzduch/Voda 

Vzhľadom k nenáročnej inštalácií asi dnes jeden z najpoužívanejších systémov. Čerpadlo získava energiu z okolitého vonkajšieho vzduchu. Platí samozrejme pravidlo, že čím je vyššia teplota vonkajšieho vzduchu, tým je väčší tepelný zisk, avšak čerpadlo je možné prevádzkovať so slušným výkonom až do teploty –15°C.

Voda/Voda

V tomto prípade sa zdrojovým médiom stáva voda, tepelný kolektor čerpadla je umiestnený na dne rybníka, rieky, bazéna a iných vodných nádrží. Napriek tomu, že toto riešenie vyžaduje takýto zdroj nablízku týchto inštalácií, je dnes hojne využívané.

Zem/Voda

Veľmi populárny systém najmä u novostavieb. Médiom je zem do ktorej sa v nemrznúcej hĺbke umiestni tepelný kolektor čerpadla. Taktiež je možnosť využiť hĺbkového vrtu. Produktová rada tepelných čerpadiel ZEM/VODA býva označovaná aj ako VODA/VODA, pretože do tepelného čerpadla vstupuje voda, ktorá sa ohriala v zemi.

Vypracujeme pre Vás ponuku na mieru

V prípade záujmu o cenovú ponuku vyplňte prosím formulár na stránke.

Produkty len od renomovaných značiek