Časti rekuperačného systému

Časti rekuperačného systému

Srdcom rekuperačného systému je rekuperačná jednotka.

Do nej sa čerstvý vzduch privádza zvonku cez fasádu domu (použije sa protidažďová žalúzia - príslušenstvo) alebo cez strechu (použije sa strešný prechod s hlavicou - príslušenstvo). Rovnakým spôsobom sa odvádza použitý vzduch. Na tieto prepojenia je potrebné použiť izolované potrubia (napr. IsoPipe).   

Na rekuperačnú jednotku sa potom dopoja dve vetvy potrubí: jedna vzduch do domu privádza a jedna odvádza. Vzduch prúdi dnu /von do/z miestností cez mriežky alebo tanierové ventily.

Na výber je niekoľko systémov potrubí. Najobľúbenejší je FlexPipe s hviezdicovou štruktúrou. Pri jeho použití sa k rekuperačnej jednotke dopoja dve rozdeľovacie krabice: jedna na privádzaný vzduch, jedna na odvádzaný. Z rozdeľovacej krabice je vedený prívod/odvod vzduchu do každej miestnosti samostatným FlexPipe potrubím. FlexPipe sa na konci vzduchotesne dopojí do stropnej / stenovej /podlahovej krabice, na ktorú sa nakoniec osadí tanierový ventil / mriežka. Do jednej krabice môže byť dopojené jedno alebo dve FlexPipe potrubia. Také jednoduché!

K rekuperačnému systému je možné dopojiť zemný výmenník kvapalinový alebo vzduchový. Zemný výmenník čerstvý privádzaný vzduch v lete chladí a v zime predohrieva. Tým sa výrazne zvýši efektívnosť a účinnosť vetracích jednotiek so spätným získavaním tepla. 

Rekuperačný systém je možné doplniť ešte o dohrev vzduchu (elektrický alebo vodný), ktorý vzduch dohreje na požadovanú teplotu, a o zvlhčovač, ktorý zabezpečí ideálnu klímu počas celého roka.